Onze Chins

Onze Bokjes

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
White Ebony rpa drager       
Ebony Bont                                              
Standaard Angora
Wilson (D)


 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

Ruby                                                      
Beige Ebony White
Ebony White
Ebony Blond Hetero
TRO Chinchilla's (NL)
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Brown Ebony
Black Ebony
Blond Ebony
TRO Chinchilla's

 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Pastel Ebony
Blond Velvet
Ebony Black Homo
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
African Violet
African Violet
Beige Violet
Elbe Chinchilla (D)

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
White Violet Velvet
Brown Velvet vd
White Violet
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Ebony Black Duits vd
Ebony Black Hetero
Duits Violet
Flandria Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
White Saffier
Ebony White sd
Black Velvet sd/bdd
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
African Violet
African Violet
Beige Violet dr
PanChi Chinchilla's

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Abricot
Brown Velvet
Beige Ebony White
PanChi Chinchilla's

 

 

   Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

Valentino
White Ebony
White/Bont vd
Ebony Black Homo
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Zuiver Standaard extra donker
Standaard
Standaard
Kohout (D)

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Violet Ebony
Violet Ebony
Violet Ebony
PanChi Chinchilla's

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Ebony Black dvd 
Ebony Black
Duits Violet Ebony
PanChi Chinchilla's 

 

 

   Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Rosť
Blond Velvet
Beige Ebony White
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Saffier bdd
Ebony Hetero bdd
Saffier bdd
PanChi Chinchilla's

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Saffier bdd
Saffier bdd
Saffier bdd
PanChi Chinchilla's 

 

 

Onze Vrouwtjes

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Extreem Bont Wit/Zilver
Beige
Silver
Juschak-Chinchillas (D)

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Duits Violet
Standaard dvd
Duits violet
Chincholla (B)

 

 

   Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Blue Diamond
Saffier bdd
Saffier bdd
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Saffier Ebony
White bont Saffier dr
Saffier Velvet
PanChi Chinchilla's

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

Savanna           
Blond Velvet
Blond
Blond
W. Vervuurt (NL)
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Violet Ebony
Ebony Hetero vd
Violet Ebony dr
Flandria Chinchillas (B) 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Beige Violet
African Violet
Beige Violet
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

Yentle
Brown Velvet vd
Blond
Violet Velvet
PanChi Chinchilla's
 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

-
Black Velvet

Standaard Deense lijn
Black Velvet Saffier dr
PanChi Chinchilla's


 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

Gilly
Standaard rpa dr

Standaard
Standaard rpa
Angora-Chinchilla (B)

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Beige Hetero sd/bdd
Brown Velvet
Saffier bdd
PanChi Chinchilla's

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:
 

 

Valaine
Ebony Wit Saffier dr
Ebony Wit
Saffier
W. Vervuurt (NL)


 

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Wit Ebony dvd
Wit Ebony
Duits Violet
Flandria Chinchilla's (B)

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Duits Violet Ebony
Ebony Duits Violet dr
Duits Violet Ebony
Flandria-Chinchillas

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Blue Diamond Ebony
Saffier Ebony vd
Saffier bdd
TRO chinchilla's

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

Dani
Beige Violet
African Violet
Beige Violet
Elbe Chinchilla (D)

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

-
Ebony Black dvd
Ebony Black
Duits Violet Ebony
PanChi Chinchilla's

 

 

  Naam:
  Kleur:
  Moeder:
  Vader:
  Fokker:

 

 

Bibi
African Violet bdd
Violet bdd
Violet bdd
Chinniesplanet